หน้าหลัก   l   โปรแกรมทัวร์ทั่วไทย   l   โปรแกรมทัวร์ต่างแดน   l   เกี่่ยวกับบริษัท   l   ติดต่อบริษัท
 
   
 

เก็นติ้ง – พุตราจายา - กัวลาลัมเปอร์  3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง


 

วันแรก  

 

06.00 น. 


จากนั้น 12.00 น.
จากนั้น 


18.00  น.

เจนนี่ ทัวร์ จัดรถปรับอากาศ VIP รับคณะ ณ จุดนัดพบ สู่สะเดา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง   สะเดาระหว่างทางบริการอาหารเช้า (1)บนรถ (อาหารกล่อง)
ก่อนนำชมเมืองอลอสตาร์
นำท่านชมความงาม ของตำหนัก ร.5 อันวิจิตรงดงามทรงค่าด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และ ชมมัสยิสประจำเมืองอลอสตาร์ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
- นำชมบ้านเกิด ดร.มหาเดย์  อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย
- ชมความงามของหอคอย อลอสตาร์ ซึ่งสูงเป็นอันดับ 18 ของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน (2) ที่ภัตตาคาร
นำชมเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย  ชมโรงงานทำนาฬิกา โรงงานช็อคโกแลต ชมอนุสาวรีย์ทหารอาสา  ชมพระราชวังกษัตริย์  จัตุรัสเมเดสก้า  สถานีรถไฟเก่าแก่ และตึกปิโตนัส ( TWIN  Tower ) 
ตึกแฝดที่เคยสูงที่สุดในโลก   และชมหอคอย KL  Tower
รับประทานอาหารเย็น (3) ที่ภัตตาคาร จากนั้นให้ท่านสนุกกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ณ ย่านการค้า
ก่อนนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม PUTRARI  PARK KL


 
 

วันที่สอง 

 

07.00 น
จากนั้น 


จากนั้น  


12.00 น. 
จากนั้น 


18.00 น. 

รับประทานอาหารเช้า (4) ที่โรงแรม
นำท่านชมนิทรรศการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ ตึกปิโตนัส ชมนิทรรศการการก่อสร้างตึก (หากคนไม่เยอะนำท่านชมวิวบนตัวตึก) พร้อมนำชมศูนย์วิทยาศาสตร
์สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทดลองมากมาย (ค่าเข้าชมท่านละ 170 บาท)
นำท่านเดินทางสู่เมืองแห่งปัญญา “พุตราจายา” เมืองใหม่ของประเทศมาเลเซีย เมืองศูนย์ราชการต่าง ๆ  ชมการวางผังเมืองที่ดูเป็นระเบียบสวยงาม  ทำเนียบรัฐบาล บ้านพักนายกรัฐมนตรี และมัสยิดติดทะเลสาป อันเด่นสง่า ก่อนนำท่านเดินทางกลับกรุงกัวลาลัมเปอร์
รับประทานอาหารกลางวัน (5) ที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ยอดเขาเก็นติ้ง  ถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้านำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเก็นติ้ง
   อัครสถานแห่งความบันเทิง ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 2,000 ฟุต สัมผัสปุยเมฆ และหมอกอันหนาทึบอากาศเย็นบริสุทธิ์  ก่อนนำท่านเข้าเช็คอินน์  โรงแรม First World
รับประทานอาหารเย็น(6) ที่โรงแรม  จากนั้นเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่น เกมส์ค่างๆ ในสถานคาสิโน เช่น 
สล๊อตแมชชีน บาคาร่า รูเร็ต แบล็คเจ็ต และอื่นๆ อีกมากมาย หรือเลือกชมโชว์พิเศษจากต่างประเทศ
หรือเลือกสนุกกับเครื่องเล่นบนสวนสนุก INDOOR มากมาย (คาสิโน ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายภาพเข้าไป
 สุภาพบุรุษต้องสวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มข้อ  สุภาพสตรี ตามสมัยนิยม กำหนดอายุ 21 ปีขึ้นไป)


 
 

วันที่สาม

 

07.00 น
จากนั้น  
12.00 น. 
จากนั้น  
19.00 น. 

รับประทานอาหารเช้า (7) (บุพเฟ่ย์) ที่โรงแรม
นำท่านเดินทางกลับหาดใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน (8) ที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับหาดใหญ่  ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ดิ้วตี้ฟรี และบริการอาหารว่าง
ถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ เจนนี่ ทัวร์ ต้องอำลาทุกท่านที่นี่

 

 


 

***หมายเหตุ  โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม แต่ให้แน่ใจว่าบริษัทฯ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณ

 


อัตราค่าบริการท่านละ
อัตรานี้รวม     

 

1. รถปรับอากาศ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง พร้อมไกด์ท้องถิ่นมาเลย์
2. บริการที่พักโรงแรม 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหาร  8 มื้อ พร้อมอาหารว่าง  และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
4. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
5. กระเช้าขึ้นลงเก็นติ้ง
6. ประกันอุบัติเหตุ สูงสุด 200,000 บาท
7. บริการถ่ายภาพประทับใจลงแผ่น VCD

อัตรานี้ไม่รวม  
1.   ค่าเข้าชมสวนสนุก
2. ค้างคืนบนเก็นติ้งตรงวันเสาร์ โรงแรมชาร์จ ห้องละ 400 บาท

สิ่งที่ควรเตรียมไป  เงินริงกิตมาเลเซียตามต้องการ , ยาประจำตัว , กล้องถ่ายภาพ , อื่น ๆ ที่เหมาะสมกับการเดินทาง

 
 
บริษัท หาดใหญ่เจนนี่ทัวร์ จำกัด   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเ ลขที่ 41-00286
268 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-220768 , 086-6971537     E-mail : >>   kaijennytour@hotmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------
© // Copyright ,2009 All rights reserved : design by >>